Ingatlanjog

Teljeskörű szaktanácsadást nyújtunk az ingatlan-beruházásokkal, ingatlan-adásvétellel, illetve ingatlan-nyilvántartási ügyekkel kapcsolatban. E tevékenység keretében az ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó szerződések (pl. ingatlan-adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés stb.) elkészítésétől az ingatlanprojektek jogi megvalósításához szükséges szerződések elkészítéséig ellátjuk a szükséges feladatokat.
Teljes körűen lebonyolítjuk külföldi természetes személyek, illetve jogi személyek magyarországi ingatlanvásárlását, aminek során – az erre vonatkozó megbízás alapján – képviselőként, illetve letéteményesként is eljárunk.