Jótállási, szavatossági és kártérítési ügyek

Teljes körű jogi tanácsadást nyújtunk a gazdasági élet résztvevőinek a felelősségi és szavatossági kérdések területén. Az ilyen típusú ügyek kapcsán jogi képviseletet látunk el a rendes és választott bíróság előtt folyó eljárásokban. Több, mint 10 éve állandó megbízás alapján képviselünk olyan gazdasági társaságokat (ideértve a gyártókat, importőröket, kereskedőket és fogyasztókat), melyeknél a hibás teljesítés, a jótállás, a szavatosság, a kárfelelősség szinte napi szinten felmerül. Irodánk ezen a téren kiemelkedő tapasztalattal, illetve átfogó tudással rendelkezik.