A fogyasztóknak nyújtandó kötelező jótállás szabályainak változása 2021-ben I. rész

Az Ékes Ügyvédi Iroda praxisának meghatározó része a jótállási és szavatossági ügyek intézése, tekintettel arra, hogy az általunk képviselt gazdasági társaságok életében ezek a kérdések szinte naponta vetnek fel újabb és újabb megoldandó feladatokat. Legyen szó a forgalmazási láncolat bármely szereplőjéről – gyártó, nagykereskedő, kiskereskedő, vagy fogyasztó – Irodánk kiemelkedő tapasztalata révén bármely szereplőnek teljeskörű jogi tanácsadást nyújt jótállási és szavatossági területen.

Jelen cikk célja, hogy röviden bemutassuk a fogyasztóknak nyújtandó kötelező jótállás körében 2021. január 1. napján életbe lépett jogszabályi változásokat, mely változások éppúgy érintik a társaságok kialakult üzleti szokásait és a fogyasztók magatartását is.

A 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a fogyasztók részére eladott termékekre vonatkozó kötelező jótállási szabályokat. A hazai szabályozás eddig is szigorú előírásokat rótt a vállalkozásokra, de 2021. január 1-től a jogalkotó tovább erősítette a fogyasztói érdekek védelmét.

A Rendelet leglényegesebb módosítása, hogy a jótállás időtartama növekszik a bruttó eladási ártól függően, az alábbiak szerint. Ha a fogyasztó által vásárolt termék ára

  • 10 000 -100 000 forint közötti, akkor a kötelező jótállás időtartama 1 év,
  • 100 000-250 000 forint közötti, akkor a kötelező jótállás időtartama 2 év,
  • 250 000 forint vagy afeletti, akkor a kötelező jótállás időtartama 3 év.

Az itt megjelölt jótállási idő ráadásul kötelezően tovább nő azzal az időtartammal, amíg a terméket a fogyasztó nem tudta használni, mert az szervízben volt.

Fontos kiemelni, hogy a jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül, tehát a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Ez azt jelenti, hogy fogyasztónak nem minősülő szervezeteket, gazdasági társaságokat nem illeti meg a kötelező jótállás a Rendeletben részletezettek szerint, azonban természetesen nincs akadálya annak, hogy a gyártók és vállalkozások a fogyasztónak nem minősülő vásárlóknak is biztosítsák ezeket a többletjogosultságokat.

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, aki a fogyasztóval a szerződést megkötötte, így elsősorban a kiskereskedőket terheli a jótállási kötelezettség. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a fogyasztó a kijavítás iránti igényét – választása szerint – a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Hangsúlyozzuk, hogy a jótállás a Rendelet 1. mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre terjed ki, valamint kiterjed a Rendelet mellékletében a 29. számú termékcsoportot megelőzően felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékaira és alkotórészeire is, 10 000 Ft eladási ár felett. Az ezt követő termékcsoportokra – az egyszerű értelmezés alapján – a jótállás nem terjed ki, de valószínűleg a jogalkotói szándék az volt, hogy a teljes termékskála tekintetében alkalmazni kell az alkatrészekre vonatkozó szabályt.

Az eladáskor kötelezően kiállítandó jótállási jegy tartalmi elemei is kibővültek annak érdekében, hogy a fogyasztó minél jobban megismerje a jótállásból eredő jogait és azokat minél hatékonyabban érvényesíteni is tudja.  A vállalkozás a Rendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet már elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére.

Fontos megjegyezni, hogy a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti, és a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, számlát a fogyasztó bemutatja.

Látható tehát, hogy a fent leírt változások nagymértékben átalakítják az eddig kialakult üzleti gyakorlatot és minden szereplőtől új hozzáállást igényelnek. A cél azonban nemes, hiszen a fogyasztók jogainak kiterjedt védelme lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy eredményesen érvényesítsék jogaikat a vállalkozásokkal szemben, a gyártókat pedig arra ösztönzi, hogy termékeiket minél magasabb minőségben állítsák elő, hogy azok a jótállás ideje alatt biztosítani tudják a törvényben megszabott kritériumokat.

Budapest, 2021. augusztus 23.


Felhívjuk figyelmét, hogy cikkünk a jelenleg hatályos jogszabályok alapján készült, melyek időközben módosulhatnak. Ha jótállási, szavatossági ügyintézésben segítségre lenne szüksége, keressen bennünket bizalommal az alábbi elérhetőségeink bármelyikén. Ha tovább olvasna a jótállással kapcsolatosan, kattintson cikkünk II. részére.

orsolya.vadasz@ekes-law.hu

Telefon/fax: +36 1 302 58 68