Geo-blocking rendelet – áttörés és jelentős változások az EU-s e-kereskedelemben!

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a 2018. december 3. napján életbe lépő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 Rendelete jelentős változásokat vezet be az uniós online vásárlások tekintetében. Az érintett kereskedőknek ezen határideig kell online kereskedelmi rendszerüket (web áruházaikat illetve azok értékesítési és fizetési feltételeit) a „területi alapú tartalomkorlátozást” tiltó Rendelettel összhangba hozni.

Az eddigi Uniós tapasztalatok alapján gyakorlati problémát jelentett azon kereskedelmi gyakorlat, amely során a kereskedők a határon átnyúló ügyletekkel kapcsolatban más tagállambeli vevőkkel szemben eltérő általános feltételeket alkalmaznak az áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való hozzáférés tekintetében (e gyakorlat „területi alapú tartalomkorlátozás” néven ismert).

A Rendelet célja az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással szembeni fellépés az áruk értékesítésére és szolgáltatásnyújtásra irányuló határokon átnyúló ügyletek során.

A kereskedő a fenti időpontot követően nem tilthatja le vagy korlátozhatja már le jogszerűen a vevő hozzáférését a kereskedő online felületéhez a vevő állampolgárságával, lakóhelyével (a gyakorlatban: külföldi IP-cím) kapcsolatos okból.

A Rendelet természetesen nem kötelezi a kereskedőket, hogy az áruszállítást minden tagállamban vállalja, de a fenti okból a kereskedő nem alkalmazhat eltérő hozzáférési feltételeket, amennyiben a vevő vállalja az áru olyan helyszínen történő átvételét, ahova a kereskedő általános hozzáférési feltételek értelmében árukiszállítást biztosít. Az árú átvétele ill. annak megszervezése ilyen esetben a vevő kötelezettsége.

Nagyon fontos kiemelni, hogy ezen tilalom vonatkozik az eltérő árképzésre illetve az eltérő fizetési feltételek kialakítására is! Ez a tilalom nem zárja ki, hogy a kereskedő megkülönböztetéstől mentesen tagállamonként vagy a vevők meghatározott csoportjának (például törzsvásárlók) eltérő nettó értékesítési árakat kínáljon.

A vevőt védő fenti intézkedések nem korlátozódnak a fogyasztókra, azok a végvevőnek minősülő gazdasági társaságokra is kiterjednek.

Véleményünk szerint a fenti szabályozás jelentős újításai kihívás elé állítják az online kereskedelem terén működő vállalkozásokat, amelyeknek e mellett a közelmúlt fogyasztóvédelmi és adatvédelmi (GDPR) változásaira is figyelemmel kell lenniük.

Amennyiben kereskedelmi rendszerének a fentiekre figyelemmel átalakítása szükséges, további részletes információk és megoldások vonatkozásában tapasztalt jogász csapatunk áll szíves rendelkezésükre! (Ékes Ügyvédi Iroda)