Vonzó adójogi módosítás a láthatáron Magyarországon

A magyar társasági adózás szabályai már eddig is az egyik legvonzóbbak voltak az EU-ban a cégek számára a számtalan igénybe vehető kedvezmény és az EU-ban szokatlanul  alacsony adókulcs (9%) miatt. Az országgyűlésnek beterjesztett legújabb törvénytervezet szerint ezt is tovább enyhítené a magyar kormány.  

Meglepetésként érte a cégeket a magyar kormány legújabb törvényjavaslata. A magyar társasági adórendszer amellett, hogy az EU-ban magasan a legalacsonyabb adókulcsot tartalmazza, az igénybe vehető kedvezményekkel sem fukarkodik. Eddig is számtalan lehetőség volt az  alacsonyan meghatározott adómértéket is lejjebb faragni, de most ezen lehetőségek köre várhatóan egy jelentős új elemmel bővül.

A kormány 2018. október 19. napján bemutatta azon törvényjavaslatát (T/2931. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról), mely 2019-től bevezetné Magyarországon is a csoportos társasági adózás intézményét.

A csoportos társasági adózás a nemzetközi adójogból márt jól ismert és kedvelt jogintézmény, melynek keretében a részes vállalatok jelentős adóoptimalizálást tudnak elérni. Az adminisztrációs terhek csökkentése mellett az adóelőnyt az jelenti, hogy a részt vevő társaságok egymás között megoszthatják nyereségeik és veszteségeiket, adókedvezményeiket illetve egymás közötti ügyleteik során nem kötelesek transzferár-dokumentációt vezetni.

Álláspontunk szerint fontos, hogy ezen adózásra áttérni kívánó vállalatok a vonatkozó szabályokat idejében megismerjék, hiszen az áttérést a 2019-es adóév vonatkozásában 2019. január 1-je és 15-e között kell a tervezet szerint bejelenteni! A csoportos társasági adóalanyiság az állami adó- és vámhatóság engedélyével jön létre.

A csoportos társasági adóalany tagjai olyan adózók lehetnek, amelyek között közvetlen többségi befolyás áll fenn, amelynek keretében az egyik adózó a másik adózóban vagy más személy az adózókban legalább 75 százalékos arányú szavazati joggal rendelkezik.

A törvénytervezet részletesen tartalmazza a beszámoló készítésre, mérlegforduló napra illetve a könyvelés pénznemére vonatkozó feltételeket.

Kiemelendő, hogy egy adózó egyidejűleg csak egy csoportos társasági adóalanyiság tagja lehet.

A tervezett változást az Ékes ügyvédi Iroda folyamatosan figyelemmel kíséri és arról igény esetén kollégáink szívesen adnak bővebb tájékoztatást.